top of page
Search

Dieva mīlestības pieskāriens | septembris

Vai tu esi gatavs atsaukties Dieva mīlestības pilnajam pieskārienam? Jēzus māceklis Jānis Bībelē raksta: Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. (1. Jāņa 4:9) Iepriekšējā pantā diezgan asi sakot, kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. (1. Jāņa 4:8)

Dievs parāda savu mīlestību uz mums sūtot savu vienpiedzimušo Dēlu, lai viņš mirtu par mūsu grēkiem un caur Viņa upuri mēs varētu dzīvot. Prāts to nespēj izprast. Pāvils min savā vēstulē Romiešu draudzei: …jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno. Par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt.

(Romiešiem 5:5-7) Mēs bijām grēcinieki, sasmērējušies un Jēzus bija gatavs mirt. Par labu draugu, par kādu cienījamu jau kāds būtu gatavs mirt, bet Jēzus mira pat zinot, ka daudzi viņa upuri noliegs, nicinās… tā ir patiesa mīlestība, ko Dievs atklāj ar sava Dēla upuri.


Kā mēs varam novērtēt šo mīlestības pieskārienu cilvēcei? Kā mēs varam atsauksities un sajust to savā dzīvē? Viss, kas mums ir jādara ir jāapliecina ar savu muti — Jēzu ir mans dzīves Kungs un jātic savā sirdī, ka patiesi, Jēzus nomira par maniem grēkiem, par manām slimībām, par manu nespēku, lai kopā ar Jēzu Viņa spēks, Viņa dziedināšana, Viņa gudrība, Viņa mīlestība manā dzīvē manifestējas. To atzīstot, mēs saprotam, ka pār mūsu dzīvēm tiek izlieta mīlestība un Dieva spēks var darboties mūsu ikdienā. Aicinām, ikdienas, ik mirkli ļauties Dieva mīlestībai pieskarties, lai kur tu būtu. Pateicies par Dieva mīlestību un lūdz Dievam, lai spēj to ieraudzīt savā ikdienā! Dieva mīlestība maina VISU dzīves perspektīvu! Jo skat ko Jēzus māceklis Jānis saka vel pantu iepriekš: Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. (1. Jāņa 4:7)


Dievs aicina viņa mīlestības pilno pieskārienu sniegt tālāk! Lai Dieva mīlestība plūst caur tavu ikdienu!

73 views0 comments

Recent Posts

See All

KRUSTS

Commentaires


bottom of page