Search
  • maksimalists

Mīlestībā augušie | Pēteris Krievs

Audz liels, man brāli, Dieva mīlestībā

Un īstā Gara gudrībā;

Tā piedodama grēku pulku klāj

Un mīlēt neapstāj.


Tik mīlestībā ieaugušie

Ir Gara dzīves varenie;

Tie nemazgājas paštaisnībā

Kā Pilātus reiz tiesnamā.


Tie nemēdz izcelt citu vainas,

Lai ar tām slēptu savējās,

Bet labprāt uzņem tās uz sevi

Un nebaidās par krustu, nāvi.


Tik mīlestībā ieaugušiem

Ir uzvara par apstākļiem;

Ne bēdas, ne ar grūtībās

To dievbērnību nemainās.


Tos vārdus bultas neuztrauc,

Tik mīlēties tie visiem sauc;

Tos neskar aprunas, ne glaimi,

Un noraida tie īso grēka laimi.


Kas mīlestībā ieauguši

Par miltu saujām nav vis pērkami,

Tie patiesības pusē katreiz stājas,

Jo mīlestība nekad nebeidzas.


Grāmata — Dodies uz augšu, memuāri un dzeja 1992 gadā izdota, Izdevējs VBD

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Vai tu esi gatavs atsaukties Dieva mīlestības pilnajam pieskārienam? Jēzus māceklis Jānis Bībelē raksta: Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē,

Dievs parādīja savu mīlestību uz mums ar ļoti cēlu žestu. Viņš sūtīja Savu Dēlu uz zemes, lai mirtu par mums pie krusta, kad mēs vel bijām grēcinieki. Pāvils izcili to apraksta vēstulē Romiešiem 5:8